REKRUTACJA 2015-2016


Serdecznie zapraszamy Rodziców dzieci w wieku 2,5 - 5 lat

do udziału w procesie rekrutacji do naszej placówki na rok szkolny 2015/2016

Rekrutacja/zapisy dzieci trwają od 8 kwietnia do 22 kwietnia 2015 r.,

Serdecznie zapraszamy!


Załącznik nr 6 do Regulaminu Rekrutacji

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA 2015/2016

Termin

Etap I

Po18 marca

1.Wywieszenie w przedszkolu informacji dla rodziców o zasadach rekrutacji.

2. Umieszczenie w Internecie www.przedszkole5.eu,

http//s : p5. bip.sulechow.pl

- informacji dla rodziców o zasadach rekrutacji

- karty zgłoszenia dzieci (do pobrania)

- deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego

Od 26 marca do 07 kwietnia

Złożenie deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego przez rodziców/opiekunów dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola

Termin

Etap II

Od 08-22 kwietnia

1. Wydawanie i przyjmowanie Kart Zgłoszenia dziecka do przedszkola w placówce.

2. Dostarczanie przez rodziców/opiekunów kart zgłoszenia dziecka do przedszkola wraz z niezbędnymi dokumentów i z załącznikami.

27 kwietnia

Komisja rekrutacyjna

29 kwietnia

Ogłoszenie wyników rekrutacji - podanie do publicznej wiadomości ilości dzieci przyjętych i nie przyjętych

Od 30 kwietnia do 11 maja

Składanie do przewodniczącego komisji rekrutacyjnej wniosków o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.

Od 12 kwietnia do 18 maja

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.

Od 19 maja do 27 maja

Możliwość wniesienia do dyrektora przedszkola odwołania od rozstrzygnięcia komisji

Od 28 maja do

8 czerwca

Dyrektor rozpatruje odwołania od rozstrzygnięcia komisji

Możliwość wniesienia skargi na rozstrzygnięcie dyrektora do sądu administracyjnego (art. 20zc ust 8-9 uos)

Termin

Etap III

Od 29 kwietnia do 15 maja

1. Zgłoszenie się rodzica/opiekuna do dyrektora przedszkola.

2. Podpisanie umowy zawartej między rodzicami, a przedszkolem reprezentowanym przez dyrektora, dotyczącej warunków uczęszczania dziecka do przedszkola.

3. Nie podpisanie umowy przez rodzica/opiekuna dziecka jest równoznaczne z rezygnacją z uczęszczania dziecka do przedszkola i skreśleniem go z listy przyjętych.

Termin

Etap IV

Do 31 sierpnia

Przeprowadzenie postępowania uzupełniającego

Plik doc OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
26KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI RODZINY DZIECKA
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
25KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE KRYTERIÓW
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
41KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NR 5 W SULECHOWIE
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
33KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 5 W SULECHOWIE
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
52KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Krystyna Talaga tel.:(0-68)-385-25-12 fax: (0-68)-385-25-12 , w dniu:  13‑03‑2015 14:19:15
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krystyna Talaga tel.:(0-68)-385-25-12 fax: (0-68)-385-25-12 , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
13‑03‑2015 14:19:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive