Charakterystyka placówki:


Przedszkole zlokalizowane jest w sercu dużego osiedla. Jest placówką publiczną finansowaną przez organ prowadzący –Gminę Sulechów, nadzorowaną przez Lubuskiego Kuratora Oświaty.

Placówka składa się z 6 oddziałów, w tym jeden oddział integracyjny, do którego uczęszczają dzieci zdrowe oraz do 5 dzieci niepełnosprawnych. Zalet integracji jest mnóstwo, dlatego jesteśmy bardzo szczęśliwi i dumni, że stwarzamy możliwość obcowania dzieci niepełnosprawnych z pełnosprawnymi na co dzień. Kształcenie integracyjne przynosi wymierne korzyści całej społeczności przedszkolnej, co w przyszłości pozwoli stworzyć bardziej wyrozumiałe, tolerancyjne i pozytywnie nastawione społeczeństwo.

Tu przytoczę cytat Marii Grzegorzewskiej - ,, Każdy ma prawo do szczęścia i swego miejsca w społeczeństwie”. Grupa integracyjna to niewątpliwy atut naszego przedszkola, ale takim samym priorytetem są u nas wszystkie grupy. Każde dziecko jest traktowane indywidualnie, podmiotowo, dlatego dzieci u nas są pełne radości, czują się kochane, akceptowane i szczęśliwe.

W naszej placówce zatrudnieni są:

 • kadra pedagogiczna: Dyrektor, nauczyciele, nauczyciele specjaliści;
 • kadra niepedagogiczna: Panie woźne oddziałowe ( pomoce do dzieci), pomoc nauczyciela do dzieci najmłodszych, pomoc do dzieci niepełnosprawnych, kucharka, pomoce kuchenne,

Czas pracy przedszkola: 6.15 – 16.30.

Baza lokalowa przedszkola pozwala na spokojne, bezpieczne oferowanie dzieciom różnych form aktywności , prowadzenia zajęć z całą grupą oraz indywidualnie. W 2018 roku dobudowaliśmy piękną salę do rehabilitacji świetnie wyposażoną oraz ogromną salę ( 154 m), która na co dzień jest salą grupy integracyjnej. Natomiast, gdy jest potrzeba, by wszystkie grupy uczestniczyły w zajęciach, zabawach np. koncerty, teatr, Bal, występy dzieci itp. , wówczas sala ta staje się salą reprezentacyjną. By wykorzystać każdy metr ogromnej Sali – 1/3 Sali została wykorzystana na zajęcia i zabawy z tzw. Magicznym dywanem.

Atuty placówki

 • wysoko wykwalifikowana i kreatywna kadra pedagogiczna i specjaliści;
 • urozmaicona i bogata oferta zajęć;
 • praca z dzieckiem zdolnym oraz wyrównywanie szans edukacyjnych
 • innowacje, programy autorskie
 • doskonała lokalizacja w sercu dużego osiedla; baza lokalowa
 • bezpieczny, ogrodzony i estetyczny teren wokół przedszkola;
 • własna kuchnia, która spełnia wszystkie normy żywienia zbiorowego. Przygotowywanie posiłków na miejscu zapewnia, iż są one świeże, kolorowe i odpowiednio zbilansowane, uwzględniająca indywidualne diety naszych dzieci oraz mają właściwą temperaturę.
 • organizacja pracy
 • wspaniały klimat

Podstawowe zasady pracy

Zasady fundamentalne

 1. Modelowe dziaanie
 2. Dialog
 3. Systemowe zdobywanie i porządkowanie informacji
 4. Doskonalenie zawodowe
 5. Zespołowość i współpraca
 6. Docenianie opinii i informacji zwrotnych
 7. Elastyczność w działaniu
 8. Świętowanie osiąnięć
 9. Wiarygodność

Wizja

Nasze Przedszkole to miejsce pełnej akceptacji i tolerancji, w którym każdy dzień jest dla dziecka niepowtarzalnym przeżyciem, a nauka przez zabawę przyjemnością, w którą warto się bawić.

 • Rozbudza i rozwija każdego dnia u dziecka naturalną ciekawość poznawania świata
 • Rozwija zdolności i zainteresowania, inspiruje do różnego rodzaju działań twórczych
 • Wspomaga rozwój psychofizyczny dziecka zgodnie z jego możliwościami
 • Zapewnia zdrowy i szczęśliwy rozwój w atmosferze szacunku i akceptacji

Misja

Nasze dzieci czują się mądre, kochane i akceptowane. Mają możliwość wszechstronnego, indywidualnego rozwoju opartego na wartościach

 • Nasz przedszkolak jest szczęśliwy, kochany, radosny i czuje się u nas bezpiecznie – jesteśmy dla niego drugim domem
 • Uczymy go, że porażka to nie koniec świata – znoszenie trudnych sytuacji, to kształtowanie odporności emocjonalnej
 • Jest Polakiem, przyjacielem i po prostu dzieckiem żyjącym wśród innych ludzi – wie, co jest dobre, a co złe, szanuje siebie oraz innych, a tolerancja to jego drugie ,,ja” Jest ciekawy, twórczy i otwarty – rozwija aktywnie zdolności, nieustannie zdobywa wiedzę o otaczającym świecie
 • Nie boi się szkoły, bo nie bał się przedszkola – łagodnie, bez stresu przekracza kolejne progi edukacji; z dużą ciekawością i radością oczekuje szkoły

Nasz absolwent

 • Jest radosny i otwarty w kontaktach i współpracy, zarówno z dziećmi, jak i dorosłymi
 • Rozumie i przestrzega ogólnie przyjętych, akceptowanych zasad, wartości
 • Jest twórczy, ciekawy świata, więc dąży do poznawania go na różne sposoby
 • Zna i zgłasza swoje potrzeby, dostrzega i szanuje potrzeby innych, dąży do pomocy
 • Jest samodzielny i zaradny

,,Wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu – o tym, jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat…”

                                                                                                                                Robert Fulghum

Informacja wytworzona przez:
Mariola Odwarzna
email: bajkowe@o2.pl tel.:admin
, w dniu:  19‑09‑2005 12:36:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  19‑09‑2005 12:36:00
Data ostatniej aktualizacji:
29‑01‑2024 15:22:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie